photo 25

The Cropredy stage              Photo copyright Karen Shaw 2006

back                   << previous     next >>